P-05-1142 Ymarfer Corff i Helpu Allan

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Jamie Price, ar ôl casglu cyfanswm o 261 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Ar ôl y cyfyngiadau symud cyntaf, gwariodd Llywodraeth y DU £500 miliwn ar y cynllun bwyta allan i helpu allan!

 

Y tro hwn, dylid canolbwyntio ar iechyd!

 

Gyda lefelau gweithgarwch corfforol wedi disgyn i lefelau nas gwelwyd erioed o’r blaen yn ystod y trydydd cyfnod hwn o gyfyngiadau symud a ffigurau iechyd meddwl yn saethu’n uwch nag a welwyd erioed o’r blaen, mae angen inni flaenoriaethu iechyd ar ôl y cyfnod clo!

 

Byddai cynllun mynd allan i helpu allan ar gael i unrhyw un a fyddai am fynd i’r gampfa, pwll nofio neu gyfleusterau hamdden gyda phas diwrnod, i ddosbarth ffitrwydd neu weithgaredd ffitrwydd yn yr awyr agored. Gallai dynnu 50% oddi ar gostau unigolyn, wedi’i gyfyngu i uchafswm o hyd at £10 yr un.

 

Byddai hyn yn gyfle i flaenoriaethu a gwella iechyd y genedl ar ôl y pandemig ac yn tynnu ychydig o’r pwysau oddi ar y GIG yn y dyfodol!

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 04/10/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor fod gwaith wedi’i wneud ac yn cael ei wneud gyda sefydliadau chwaraeon a chyrff cyhoeddus i gefnogi ac annog ymarfer corff yn dilyn y pandemig, a chytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd am godi'r mater hwn.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/03/2021