P-05-1126 Caniatáu chwaraeon wedi'u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru'n gweithredu yn unol â'r rheolau haen 4 yn Lloegr

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1126 Caniatáu chwaraeon wedi’u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru’n gweithredu yn unol â’r rheolau haen 4 yn Lloegr

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Katharine Bradley, ar ôl casglu cyfanswm o 2,461 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae plant yng Nghymru wedi wynebu blwyddyn gythryblus iawn, gan orfod hunanynysu’n rheolaidd a cholli’r cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae chwaraeon yn rhan hynod bwysig o lesiant meddyliol a chorfforol. Caniateir sesiynau hyfforddi wedi’u trefnu yn Lloegr. Credwn y dylid caniatáu sesiynau o’r fath yng Nghymru hefyd. Mae iechyd corfforol yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd. Ein hamddiffyniad gorau yn erbyn y pandemig hwn ac unrhyw bandemig yn y dyfodol yw bod yn iach ac yn heini.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y deisebau am y tro cyntaf ac, yng ngoleuni arwydd Llywodraeth Cymru y bydd gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu i blant yn gallu ailddechrau o 29 Mawrth, nododd y Pwyllgor nad oedd llawer o gamau pellach y gallai eu cymryd ar hyn o bryd. Felly, cytunodd i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebwyr.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Casnewydd
  • Dwyrian De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/02/2021