SL(5)728 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 21 Ionawr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 21 Ionawr 2021

Yn dod i rym: 4am ar 22 Ionawr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Chwefror 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 116KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 2 Chwefror 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/01/2021

Dogfennau