SL(5)725 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 16 Ionawr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 18 Ionawr 2021

Yn dod i rym: 4am ar 18 Ionawr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 127KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2021

Dogfennau