SL(5)720 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed 

Fe’u gwnaed ar: 7 Ionawr 2021 

Fe’u gosodwyd ar: 11 Ionawr 2021

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 122KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 Chwefror 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/01/2021

Dogfennau