P-05-1110 Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1110 Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Peter Roberts, ar ôl casglu cyfanswm o 78 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae cyfyngu nofio am ddim i amseroedd penodol yn golygu bod mwy o bobl yn y pwll ar yr un pryd, ac felly mae'n cyfyngu’n ddifrifol ar nofio. A minnau’n bensiynwr, nid wyf yn nofio yn rheolaidd mwyach.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Wrth i’r cyfyngiadau symud presennol gael eu llacio, mae ar lawer o bensiynwyr angen yr ymarfer corff na ellir ei gael ond drwy nofio; o brofiad, mae'r rhan fwyaf o bensiynwyr yn defnyddio pyllau nofio ar adegau tawel a’r tu allan i oriau brig. O ystyried y miliynau o bunnoedd sy’n cael eu gwario i geisio achub yr economi, mae’r arian a arbedir trwy dynnu nofio am ddim yn ôl yn swm diystyr.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, yng ngoleuni'r ymateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn nodi bod y cynllun Nofio Am Ddim wedi'i ail-flaenoriaethu yn dilyn adolygiad a gomisiynwyd gan Chwaraeon Cymru, cytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Caerdydd a Phenarth
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/01/2021