P-05-1102 Caniatáu o leiaf un rhiant neu warcheidwad i wylio gemau pêl-droed sydd wedi'u trefnu i blant

Aros am ystyriaeth gyntaf

 

P-05-1102 Caniatáu o leiaf un rhiant neu warcheidwad i wylio gemau pêl-droed sydd wedi'u trefnu i blant

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan John Horn, ar ôl casglu cyfanswm o 52 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Ar hyn o bryd caniateir i rieni wylio sesiynau hyfforddi pêl-droed i blant mewn amgylchedd awyr agored. Fodd bynnag, ni chaniateir i rieni wylio unrhyw gemau sydd wedi'u trefnu.

 

Mae hyn yn taro rhywun fel bod yn wrthgyferbyniol a gormodol pan fod mesurau diogelwch eraill ar gael, sy’n ddichonadwy. Er enghraifft, mae Lloegr yn caniatáu i rieni wylio o bellter o 3m i ffwrdd o ochr y cae. Byddai cyflwyno hynny’n opsiwn synhwyrol, ynghyd â gofyn bod pob oedolyn yn gwisgo gorchudd wyneb ac yn cadw at reol dau fetr.

 

 

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Bro Morgannwg
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/01/2021