SL(5)709 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 21 Rhagfyr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 21 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 107KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 2 Chwefror 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/12/2020

Dogfennau