SL(5)706 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 18 Rhagfyr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 18 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(3) a (4)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 141KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Ionawr 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/12/2020

Dogfennau