SL(5)704 - Cod Ymarfer Gwariant Ymgyrch Pleidiau Gwleidyddol (Etholiadau'r Senedd) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 18 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Craffu o dan Reol Sefydlog 21.7

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/12/2020

Dogfennau