Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Masnach (Datgelu Gwybodaeth)

Cyflwynwyd y Bil Masnach (Datgelu Gwybodaeth) (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 15 Rhagfyr 2020.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 16 Rhagfyr 2020.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/12/2020

Dogfennau