P-05-1092 Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan David Hopkins, ar ôl casglu cyfanswm o 470 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Ni ddylai ac ni all y rhai sydd mewn grym gael gwared ar yr hawl i bleidleisio dros ddemocratiaeth gan ei fod yn tanseilio democratiaeth. Rhaid peidio â chaniatáu i'r llywodraeth bresennol estyn ei chyfnod mewn grym o ganlyniad i COVID-19. Mae pob gwlad arall wedi llwyddo i gynnal etholiadau.

 

A picture containing sky, outdoor, roof

Description automatically generated

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/07/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Gan fod yr amserlen a nodir yn y ddeiseb wedi pasio, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 9/02/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Islwyn
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/01/2021