P-05-1100 Caniatáu i dafarndai a bwytai yng Nghymru weini alcohol / aros ar agor ar ôl 6pm

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1100 Caniatáu i dafarndai a bwytai yng Nghymru weini alcohol / aros ar agor ar ôl 6pm

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Gwilym Owen, ar ôl casglu cyfanswm o 4,619 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Bydd y cyfyngiadau a gyhoeddwyd gan Mark Drakeford ac sy’n dod i rym am 6pm, 4 Rhagfyr, yn gwahardd y diwydiant lletygarwch rhag gwerthu alcohol, ac yn eu gorfodi i gau am 6pm. Bydd y cyfyngiadau hyn yn niweidiol i’r diwydiant lletygarwch ac mae angen ein cefnogaeth arnynt.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw lleoliadau’n gallu gweithredu i’w capasiti llawn ac, oherwydd hynny, mae busnesau’n mynd drwy gyfnod anodd iawn. Ond yr hyn sy’n gwneud pethau’n llawer gwaeth yn awr yw’r ffaith bod y Llywodraeth yn dweud nad yw lleoliadau’n cael gwerthu alcohol a bod yn rhaid iddynt gau am 6pm. Bydd hyn yn niweidiol iawn i’r diwydiant. Mae llawer o’r rhain yn fusnesau teuluol sydd, yn ystod yr wythnosau nesaf, yn dibynnu ar gyfnod prysuraf y flwyddyn, sy’n hanfodol i’w busnes a’u bywoliaeth.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 12/01/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law a chytunodd, o gofio bod cyfyngiadau lefel rhybudd 4 Coronafeirws ar waith ledled Cymru a bod y materion a nodir yn y ddeiseb wedi cael eu trafod yn y Cyfarfod Llawn ar sawl achlysur, bod digwyddiadau dilynol wedi dal i fyny â’r deisebau bellach ac nad oedd llawer o gamau pellach y gellid eu cymryd ar hyn o bryd. Felly, cytunodd y Pwyllgor i gau’r deisebau a diolch i’r deisebwyr.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 15/12/2020.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Ynys Môn
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

 

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/12/2020