SL(5)683 - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Dibenion Maethol Penodol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 30 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 2 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym ar: 25 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Rhagfyr 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau, Yn ymwneud a’r UE (PDF 117KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/12/2020

Dogfennau