SL(5)678 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 27 Tachwedd 2020

Yn dod i rym ar: 4am ar 28 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Rhagfyr 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 164KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/11/2020

Dogfennau