CLA105 - Gorchymyn Deddf Gwella'r Fenni 1854 (Diddymu) 2012

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar: 28 Chwefror 2012
Fe’i gosodwyd ar: 2 Mawrth 2012
Yn dod i rym ar:  26 Mawrth 2012

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  12 Mawrth 2012
Statws adrodd: Adroddiad rhinweddau

 

  

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014

Dogfennau