CLA100 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2012

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar: 20 Chwefror 2012
Fe’i gosodwyd ar: 23 Chwefror 2012
Yn dod i rym ar: 16 Mawrth 2012

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Mawrth 2012

Statws adrodd: Adroddiad clir

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014

Dogfennau

  • Cyfyngedig  
  • Cyfyngedig