SL(5)659 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed: am 11 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 12 Tachwedd 2020

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 125KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/11/2020

Dogfennau