P-05-1070 Dylid cynghori pawb yng Nghymru sy'n eithriadol o agored i niwed neu a fu'n cysgodi gynt i aros gartref, nid mynd i'r gwaith, yn ystod cyfnodau pan fo lefel uchel o haint Covid-19 yn y gymuned

Wedi'i gwnlhau

 

P-05-1070 Dylid cynghori pawb yng Nghymru sy'n eithriadol o agored i niwed neu a fu’n cysgodi gynt i aros gartref, nid mynd i’r gwaith, yn ystod cyfnodau pan fo lefel uchel o haint Covid-19 yn y gymuned

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Carol Dent, ar ôl casglu cyfanswm o 252 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Dylid ystyried les ac ofn gwirioneddol pobl eithriadol o agored i niwed yn ymwneud â Covid-19 mewn cyfnodau o gyfraddau haint uchel yn y gymuned. Mae llawer o bobl eithriadol o agored i niwed yng Nghymru yn arswydo rhag mynd allan bob dydd i weithio hyd at wyth awr a mwy mewn amgylchiadau sydd, fel y gwŷr pawb, yn anniogel.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Ni chydnabyddir y ffaith bod llawer ohonom yn gweithio mewn mannau caeedig gyda nifer sylweddol o unigolion eraill ac ychydig iawn o awyru. Ni allwn ni leihau cysylltiadau, ac er y bydd masgiau yn lleihau lledaeniad y feirws, ni fyddant yn atal trosglwyddo, fel heintiadau a geir mewn ysbytai a gronynnau Covid-19 aerosol sy'n aros yn yr awyr mewn mannau caeedig am oriau. Rydym wedi dychryn ac yn wynebu’r risg o broblemau iechyd meddwl difrifol, anafiadau corfforol neu farwolaeth oherwydd Covid-19.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 09/02/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Croesawodd y Pwyllgor yr ymateb a gafwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r penderfyniad i ymestyn y cyfnod cysgodi tan ddiwedd mis Mawrth 2021. Gan hynny, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb, gan ddiolch i’r deisebydd am godi’r mater hwn.  Roedd y Pwyllgor am longyfarch y deisebydd am gyflawni’i hamcanion.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 15/12/2020.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Aberconwy
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/12/2020