SL(5)647 - Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 2 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 4 Tachwedd 2020

Yn dod i rym ar: 1 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 120KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/11/2020

Dogfennau