pNeg(5)38 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2020

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 17 Tachwedd 2020

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Gofynion y sifft wedi’u bodloni:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/11/2020

Dogfennau