SL(5)643 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Hydref 2020

Fe’u gosodwyd ar: 28 Hydref 2020

Yn dod i rym ar: 19 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 119KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/10/2020

Dogfennau