SL(5)641 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 21 Hydref 2020

Fe’u gosodwyd ar: 22 Hydref 2020

Yn dod i rym ar: 6pm ar 23 Hydref 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 150KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 3 Tachwedd 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/10/2020

Dogfennau