P-05-1051 Caniatáu i athletwyr iau Cymru hyfforddi dan yr un rheoliadau Covid â'u cymheiriaid iau yn Lloegr

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1051 Caniatáu i athletwyr iau Cymru hyfforddi dan yr un rheoliadau Covid â’u cymheiriaid iau yn Lloegr

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Andrew Brown, ar ôl casglu cyfanswm o 219 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Bydd fy meibion yn chwarae pêl-fasged eleni yng nghynghrair genedlaethol Lloegr sy’n dechrau ym mis Tachwedd.

Mae athletwyr iau Lloegr eisoes yn chwarae gemau ymarfer er mwyn hyfforddi ond nid yw plant Cymru yn gallu rhannu pêl hyd yn oed wrth hyfforddi.

Mae hyn yn gosod athletwyr iau Cymru dan anfantais fawr o gymharu â rhai Lloegr.

Mae hyn yn digwydd yn yr holl chwaraeon iau, gan gynnwys pêl-rwyd, rygbi a phêl foli.

Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod ein rheoliadau yn cyfateb i’r rhai ar gyfer athletwyr iau Lloegr i’w wneud yn gyfartal i’r plant.

 

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 09/02/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor yr ymateb a gafwyd gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. O ystyried nad oedd y sefyllfa wedi newid ers i’r ddeiseb gael ei chyflwyno’n wreiddiol, a’r ffaith nad oedd y deisebydd wedi cysylltu wedyn, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 01/12/2020.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Bro Morgannwg
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/11/2020