Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21

Gosododd Llywodraeth Cymru ei Hail Gyllideb Atodol ar gyfer 2020-21 (PDF, 575KB) ar 20 Hydref 2020. Mae’r gyllideb yn diwygio Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad, Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21 (PDF, 1MB) ar 12 Tachwedd 2020.

 

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ei hymateb i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor Cyllid (PDF 817KB) ar 19 Ionawr 2021.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/10/2020

Dogfennau