Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2021/22 a gynllun pum mlynedd

Bob blwyddyn, rhaid i’r Comisiwn Etholiadol gyflwyno amcangyfrif o incwm a gwariant i’r Pwyllgor mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru heb fod yn hwyrach na chwe mis cyn y flwyddyn ariannol y maent yn ymwneud â hi.

 

Yn ogystal ag amcangyfrifon o incwm a gwariant, rhaid i’r Comisiwn Etholiadol gyflwyno cynllun o bryd i’w gilydd i’r Pwyllgor sy'n nodi ei nodau, ei amcanion a'i gyllideb amcangyfrifedig ar gyfer ei swyddogaethau sy’n ymwneud ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru yn ystod y cyfnod dilynol o bum mlynedd.

 

 

 

Ar ôl cwblhau ei waith craffu ar amcangyfrifon a chynlluniau’r Comisiwn Etholiadol, rhaid i’r Pwyllgor osod yr amcangyfrifon a’r cynlluniau hynny gerbron y Senedd, naill ai fel y’u cafwyd gan y Comisiwn Etholiadol neu gydag addasiadau.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/10/2020

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu