SL(5)628 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 2 Hydref 2020

Fe’u gosodwyd ar: 2 Hydref 2020

Yn dod i rym: 4am ar 3 Hydref 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Hydref 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 112KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/10/2020

Dogfennau