SL(5)621 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 25 Medi 2020

Fe’u gosodwyd ar: 25 Medi 2020

Yn dod i rym ar: 26 Medi 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Hydref 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 114KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/09/2020

Dogfennau