P-05-1027 Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i'r gemau

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1027 Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i’r gemau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Callum Howen, ar ôl casglu cyfanswm o 2,045 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Ar hyn o bryd, dim ond athletwyr ‘elitaidd’ all chwarae gemau pêl-droed yng Nghymru. Caiff y gemau eu chwarae dan glo, heb unrhyw un yno’n gwylio.

 

Yn Lloegr, mae clybiau islaw’r chweched lefel bellach yn caniatáu i nifer cyfyngedig o bobl fynd i wylio gemau cyfeillgar ac yn yr Alban, mae’r ffans wedi dychwelyd i gemau’r PRO14.

 

Cyn belled â bod clybiau’n bodloni’r canllawiau a gyflwynwyd, dylen nhw gael yr hawl i chwarae gemau cyfeillgar gyda phobl yno’n eu gwylio.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

​Y tymor diwethaf, roedd dros 500 o bobl, ar gyfartaledd, yn mynd i wylio gemau Caernarfon.

 

Gadewch i glybiau Cymru gael torfeydd o 500.

 

https://www.footballwebpages.co.uk/welsh-premier-league/attendances/2019-2020

 

White and Black Soccer Ball on Side of Green Grass Field during Daytime

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Caewyd y ddeiseb fel rhan o adolygiad o'r holl ddeisebau sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd yng nghyfarfod olaf y Pwyllgor Deisebau yn y Bumed Senedd, yng ngoleuni'r etholiad sydd i ddod a'r ystyriaeth a roddwyd i'r mater hwn hyd yma.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 13/10/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Ceredigion
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/10/2020