NDM7371 Dadl Fer

NDM7371 David Melding (Canol De Cymru)

Yr angen am gronfa diogelwch tân yng Nghymru i gynnig cymorth i lesddeiliaid.

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/06/2021

Angen Penderfyniad: 16 Medi 2020 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd