NDM7372 Brexit Party Debate - UK Internal Market Bill

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/05/2021

Angen Penderfyniad: 16 Medi 2020 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd