SL(5)608 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Medi 2020

Fe’u gosodwyd ar: 9 Medi 2020

Yn dod i rym ar: 4.00am ar 9 Medi 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Medi 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (112KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/09/2020

Dogfennau