P-05-1021 Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol mewn DIM ysgolion (gan gynnwys ysgolion uwchradd)

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1021 Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol mewn DIM ysgolion (gan gynnwys ysgolion uwchradd)

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Lindsey Jones, ar ôl casglu cyfanswm o 214 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae cymaint o dystiolaeth sy’n awgrymu nad yw mygydau wyneb yn atal feirysau, gan gynnwys y coronafeirws/COVID-19, rhag lledaenu. Mae mygydau’n achosi rhagor o gyffwrdd wynebau’n barhaus a fydd yn lledaenu unrhyw bathogenau sydd ar y mwgwd. Ymhellach, dyfynnir Dr Jenny Harries, a ddywedodd: “Oherwydd ymddygiad dynol, gall pobl roi eu hunain mewn rhagor o berygl o’r feirws, nid llai o berygl, o’u gwisgo.”

Mae llawer o feddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol wedi lleisio eu barn a dweud bod mygydau yn cyfrannu at ledaeniad feirysau.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

https://www.who.int/publications-detail-redirect/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

 

https://swprs.org/face-masks-evidence/

 

https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

 

Face Mask on Red Background

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17/11/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb a, gan gydnabod y ffaith nad yw gorchuddion wyneb yn orfodol mewn ysgolion ar hyn o bryd, a diffyg cysylltiad pellach gan y deisebydd, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 13/10/2020.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Mynwy
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/09/2020