SL(5)602 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 27 Awst 2020

Fe’u gosodwyd ar: 11.00am ar 28 Awst 2020

Yn dod i rym ar: 12.01am ar 28 Awst 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Medi 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 22 Medi 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/08/2020

Dogfennau