SL(5)601 - Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 24 Awst 2020

Fe’u gosodwyd ar: 25 Awst 2020

Yn dod i rym ar: 26 Awst 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Medi 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 29 Medi 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/08/2020

Angen Penderfyniad: 25 Medi 2020 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau