P-05-1012 Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i hariannu drwy'r GIG

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1012 Oxygen chamber therapy for fibromyalgia patients on the NHS

 

This petition was submitted by Katie Nicole Jones having collected a total of 64 signatures.

 

Text of Petition:                     

We the undersigned call on the Welsh government to provide oxygen chamber therapy to Fibromyalgia sufferers funded through the NHS.

 

Additional Information

Oxygen chamber therapy has been researched and it has been shown to reduce the symptoms of fibromyalgia and help people become medication free, which while medication can help comes with unpleasant side effects.

These studies include https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127012

https://ard.bmj.com/content/77/Suppl_2/461.3

These studies show that this treatment could help many sufferers such as myself to lead a fuller and healthier life and we the undersigned would like the opportunity to have this treatment.

 

 

A stethoscope

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17/11/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb a, gan gydnabod yr holl ohebiaeth a gafwyd hyd yma, a diffyg cysylltiad pellach gan y deisebydd yn ddiweddar, cytunodd i gau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 29/09/2020.

 

 

Senedd Constituency and Region

  • Aberavon
  • South Wales West

 

Further information

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/09/2020