SL(5)588 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 25 Gorffennaf 2020

Fe’u gosodwyd ar: 27 Gorffennaf 2020

Yn dod i rym ar: 26 Gorffennaf 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Awst 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/07/2020

Dogfennau