SL(5)586 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a waned

Fe’u gwnaed ar: 22 Gorffennaf 2020

Fe’u gosodwyd ar: 24 Gorffennaf 2020

Yn dod i rym ar: 27 Gorffennaf 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Awst 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 29 Medi 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/07/2020

Dogfennau