SL(5)584 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 17 Gorffennaf 2020

Fe’u gosodwyd ar: 17 Gorffennaf 2020

Yn dod i rym ar: 20 Gorffennaf 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Awst 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 5 Awst 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/07/2020

Dogfennau