SL(5)582 - Rheoliadau Llacio'r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 13 Gorffennaf 2020

Fe’u gosodwyd ar: 15 Gorffennaf 2020

Yn dod i rym ar: 7 Awst 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Awst 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/07/2020

Dogfennau