SL(5)576 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Gorffennaf 2020

Fe’u gosodwyd ar: 9 Gorffennaf 2020

Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Awst 2020

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2020

Dogfennau