SL(5)572 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 26 Mehefin 2020

Fe’u gosodwyd ar: 30 Mehefin 2020

Yn dod i rym ar: 21 Gorffennaf 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Gorffennaf 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/06/2020

Dogfennau