P-05-986 Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID

Wedi'i gwblhau

 

P-05-986 Caniatáu i gampfeydd bach a safleoedd hyfforddi personol agor yn gynt yn ystod cyfyngiadau COVID

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Andrew Starling, ar ôl casglu cyfanswm o 3,181 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Gall campfeydd bach neu fannau hyfforddi personol, fel campfeydd Crossfit, reoli’r pellter rhwng aelodau a’u trefniadau glanhau’n well na’r campfeydd masnachol mwy. Rwy’n cynnig system ar gyfer gweithio ddiogel, sef neilltuo 16 metr sgwâr (4 wrth 4) i bob cwsmer, gan sicrhau na fyddant yn symud o’r sgwâr hwnnw. Glanhau’r cyfarpar a’r llawr a ddefnyddiwyd yn drylwyr a sicrhau bod digon o amser rhwng y sesiynau. Mesur tymheredd pawb wrth iddynt gyrraedd. Neu, gellid cynnal sesiynau hyfforddi yn yr awyr agored (mae hyn yn digwydd eisoes yn Lloegr).

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Wrth i’r cyfyngiadau presennol gael eu llacio, a chan fod siopau diangenrhaid a siopau bwyd brys yn cael agor rydym ni, fel busnses sydd wedi buddsoddi yn y diwydiant iechyd, yn credu a byddai o fwy o fudd i’r cyhoedd, ac yn llai o rig, pe bai campfydd sy’n dilyn y model hwn yn agor yn hytrach na’r busnesau a nodir uchod. Yn wahanol i’r siopau bwyd brys, mae’n amlwg ein bod yn gwneud mwy o les na niwed i iechyd cyffredinol.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 15/09/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ochr yn ochr â deiseb P-05-981 Caniatáu i gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor, a gan fod campfeydd dan do bellach wedi cael caniatâd i ailagor a bod y Dirprwy Weinidog wedi darparu gwybodaeth am y cyngor gwyddonol a ddefnyddir i lywio penderfyniadau, cytunwyd i gau’r deisebau.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17/07/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Llanelli
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/07/2020