Sicrhau bod grantiau datblygu gwledig a ddyfarnwyd heb gystadleuaeth yn rhoi gwerth am arian

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei Adroddiad ym mis Mehefin 2020.

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar brosesau a rheolaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfarnu grantiau a wnaed rhwng mis Ionawr 2016 a mis Ionawr 2019. Hyd at 31 Awst 2019, roedd Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu grantiau gwerth cyfanswm o £598 miliwn o’r Rhaglen Datblygu Gwledig. Ni werthusodd Archwilio Cymru berfformiad y prosiectau unigol a gafodd y cyllid o ran eu cyflawni.

Bu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystyried yr adroddiad a chytunodd y byddai’n cynnal ymchwiliad byr i gasgliadau’r adroddiad, a chraffodd ar Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2020.

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Llywodraeth Cymru

Andrew Slade

Timothy Render

Hugh Morgan

Dydd Llun 5 Hydref 2020

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/06/2020

Dogfennau