SL(5)564 - Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(5) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 22 Mehefin 2020

Fe’u gosodwyd ar: 22 Mehefin 2020

Yn dod i rym ar: 23 Mehefin 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Gorffennaf 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 15 Gorffennaf 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Gweler hefyd SL(5)567 - Hysbysiad Datgymhwyso Gofynion y Cwricwlwm yng Nghymru 2020

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2020

Dogfennau