P-05-980 Ymestyn grantiau ar unwaith i fusnesau bach yng Nghymru nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach

Wedi'i gwblhau

 

P-05-980 Ymestyn grantiau ar unwaith i fusnesau bach yng Nghymru nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Paul Deverson, ar ôl casglu cyfanswm o 130 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Dylid rhoi disgresiwn i awdurdodau lleol i ddyfarnu grant rhyddhad ardrethi busnesau bach i fusnesau sy’n talu ardrethi drwy eu rhent, gan roi’r un cymorth iddyn nhw ag a roddir i bob busnes arall.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cyhoeddodd Llywodraeth Geidwadol Lloegr fod busnesau sy’n talu eu hardrethi drwy rent yn cael cam, felly aed i’r afael â hyn drwy roi disgresiwn i awdurdodau lleol ddyfarnu’r grant a helpu i’w hachub. Hyd yma, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi gwrthod gwneud hyn.

 

A picture of several bank notes

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Caewyd y ddeiseb fel rhan o adolygiad o'r holl ddeisebau sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd yng nghyfarfod olaf y Pwyllgor Deisebau yn y Bumed Senedd, yng ngoleuni'r etholiad sydd i ddod a'r ystyriaeth a roddwyd i'r mater hwn hyd yma.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17/07/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2020