P-05-978 Caniatáu i'r holl swau ac atyniadau bywyd gwyllt ailagor gyda chamau cadw pellter cymdeithasol ar waith ledled Cymru

Wedi'i gwblhau

 

 

P-05-978 Caniatáu i’r holl sŵau ac atyniadau bywyd gwyllt ailagor gyda chamau cadw pellter cymdeithasol ar waith ledled Cymru

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Susan Stuart, ar ôl casglu cyfanswm o 248 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae’n hanfodol bod sŵau ac atyniadau bywyd gwyllt, gyda’u herwau o dir a mannau agored eang, yn cael caniatâd ar unwaith i ailagor. Gyda chamau cadw pellter cymdeithasol ar waith, gallai’r cyfleusterau hyn fod yn fwy diogel na chyfleusterau eraill, megis marchnadoedd awyr agored, sydd eisoes wedi cael caniatâd i ailagor.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae sŵau â rhan hanfodol ym maes cadwraeth, yng Nghymru a ledled y byd. Mae sefydliadau’n gwario miliynau bob blwyddyn yn ariannu gwaith cadwraeth sy’n helpu i ddiogelu cynefinoedd ac anifeiliaid mewn perygl difrifol.
Mae’r gwaith cadwraeth hwn wedi dod dan fygythiad oherwydd bod sŵau wedi parhau i fod ar gau oherwydd diffyg cymorth gan y llywodraeth.
Nid yw’r gost o ofalu am anifeiliaid yn diflannu pan nad yw ymwelwyr yno ac mae’n hanfodol y cânt ailagor ar unwaith.

 

A lion looking at the camera

Description automatically generated

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Llanelli
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17.07.20 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Nododd y Pwyllgor fod nodau'r ddeiseb bellach wedi'u cyflawni, yng ngoleuni'r ffaith bod atyniadau awyr agored i ymwelwyr, gan gynnwys sŵau, bellach yn gallu ailagor. Oherwydd hynny, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolchodd i’r deisebydd am ei chyflwyno.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17.07.20.

 

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2020

Dogfennau