P-05-977 Ailagor gwasanaethau deintyddol cyffredinol llawn yng Nghymru fel sydd wedi digwydd yn Lloegr

Wedi'i gwblhau

 

P-05-977 Ailagor gwasanaethau deintyddol cyffredinol llawn yng Nghymru fel sydd wedi digwydd yn Lloegr

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Andrew Bartley, ar ôl casglu cyfanswm o 7,583 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Ar 23 Mawrth, caewyd gwasanaethau deintyddol cyffredinol ar gyfer popeth heblaw am gyngor, gwrthfiotigau, poenladdwyr ac echdyniadau syml.


Ar 8 Mehefin 2020, caniatawyd i bractisau yn Lloegr ailagor ac roedd lefel y gwasanaeth yn seiliedig ar eu gallu i gydymffurfio â phrotocolau gweithredu diogel.

Gwrthodir y cyfle hwn i gleifion a deintyddion yng Nghymru ac amcangyfrifir y bydd y gwasanaeth "arferol" yn ailddechrau ym mis Ionawr 2021.

 

Gwrthodir y cyfle i gleifion gael mynediad at driniaeth briodol yng Nghymru. Gwahaniaethu yw hyn ac mae’n rhaid iddo ddod i ben.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Bydd practisau mor ddiogel â phosibl. Hefyd, mae pwysau ariannol anferth arnynt a all olygu y bydd yn rhaid i lawer ohonynt gau, gan waethygu problemau mynediad.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Caewyd y ddeiseb fel rhan o adolygiad o'r holl ddeisebau sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd yng nghyfarfod olaf y Pwyllgor Deisebau yn y Bumed Senedd, yng ngoleuni'r etholiad sydd i ddod a'r ystyriaeth a roddwyd i'r mater hwn hyd yma.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17/07/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Caerdydd a Phenarth
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2020