P-05-976 Caniatáu priodasau sy'n cynnwys 5 o bobl (cofrestrydd/y pâr/2 dyst) yn ystod COVID 19 yng Nghymru

Wedi'i gwblhau

 

P-05-976 Caniatáu priodasau sy’n cynnwys 5 o bobl (cofrestrydd/y pâr/2 dyst) yn ystod COVID 19 yng Nghymru

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Brionni Townsend, ar ôl casglu cyfanswm o 979 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Er bod partïon priodas, yn ddealladwy, yn cael eu gohirio am resymau cadw pellter cymdeithasol, mae gallu priodi’n gyfreithlon yn bwysig i lawer o bobl, ac yn bosibl heb risg sylweddol o ledaenu COVID-19.

 

Mae priodas yn darparu hawliau cyfreithiol o ran etifeddiaeth, plant, penderfyniadau meddygol perthnasau agosaf, a thai. Hefyd, oherwydd argyhoeddiadau ysbrydol a moesol ynghylch cyd-fyw cyn priodi, mae llawer o gyplau sydd wedi dyweddïo yn cael eu gorfodi i fyw ar wahân wrth i ddyddiad eu priodas basio heibio.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Byddai rhoi’r cyfle i gyplau roi’r hawliau hyn i’r naill a’r llall yn eu helpu yn ystod yr amser hwn sy’n llawn straen.

 

Mae Newyddion y BBC wedi bod yn adrodd am gynlluniau o ran caniatáu "priodasau bach yn yr awyr agored" yng Ngogledd Iwerddon o 8 Mehefin, 2020 ymlaen.

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-5280997

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Caerdydd
  • Canol De Cymru

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17/07/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Nododd y Pwyllgor fod nodau'r ddeiseb wedi'u cyflawni, yng ngoleuni'r ffaith bod seremonïau priodas bach bellach yn gallu cael eu cynnal eto yng Nghymru. Oherwydd hynny, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolchodd i’r deisebydd am ei chyflwyno.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17.07.20.

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/07/2020