Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Ardrthu Annomestig (Rhestrau) 2020

Cyflwynwyd Bil Ardrthu Annomestig (Rhestrau) (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 29 Ionawr 2020.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad  y Senedd i ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil gerbron y Senedd ar 28 Ebrill 2020.

 

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2020